สอน โหลด battle carnival ไทย

var winHeight=document.body.clientHeight; var mainHeight=$(" .show,.main,.ivspecial ").height(); if(mainHeight < (winHeight-150)){ $(" footer ").attr(" style "," position:fixed;left:0;bottom:0;width:100%;z-index:1; ") }else{ $(" footer ").attr(" style "," "); }